Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszym Przedszkolu odgrywa kluczową rolę w wsparciu rozwoju dzieci oraz w radzeniu sobie z ewentualnymi trudnościami, z jakimi mogą się spotkać.

 

Do naszej kadry należy zespól wykwalifikowanych specjalistów takich jak:

Psycholog

Pedagog

Logopeda

 

Współpraca różnych specjalistów w przedszkolu URWIS  ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki i wsparcia dla dzieci, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i umiejętności.

 

Działania podejmowane przez specjalistów mają na celu wspieranie rozwoju każdego dziecka oraz promowanie jego zdrowia emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego.

Obszary wsparcia dzieci

Wsparcie rozwoju dziecka

Wsparcie emocjonalne

Zarządzanie zachowaniem

Współpraca z rodzicami

Wsparcie w trudnościach edukacyjnych

Współpraca z kadrą pedagogiczną

Doradztwo rodzicom i nauczycielom

Prowadzenie profilaktycznych działań