Drodzy Rodzice, przekroczenie progu przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu dziecka, rozpoczynającym jego nowy etap. Dla wielu dzieci oznacza ono pierwsze kontakty z grupą rówieśników i zupełnie nieznanymi im osobami dorosłymi, rozstanie z rodziną, odnalezienie się w nowym środowisku. Biorąc pod uwagę stan emocjonalny dziecka trzyletniego i jego dotychczasowe doświadczenia, start przedszkolny jest dla niego kluczowym i zarazem trudnym przeżyciem.

Dlatego, tak ważne są działania przedszkola i rodziców zmierzające do zmniejszenia do minimum negatywnych emocji dzieci wynikających z ich przechodzenia z najbliższego środowiska rodzinnego do szerszego środowiska przedszkolnego.

Wieloletnie doświadczenia naszych nauczycieli jest gwarancja udanego wejścia w „nowy świat” – świat przedszkola :)