Co dzieci robią w przedszkolu? Czyli nauka poprzez zabawę :)

Zajęcia bezpłatne w cenie czesnego

Język angielski

Codzienne zajęcia poprzez realizacją programu dwujęzyczne dzieci www.dwujęzycznedzieci.pl

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Śpiewanie, tańczenie, nauka gry na prostych instrumentach muzycznych, rytmika i zabawy muzyczne

Klub sportowy URWISY

Zajęcia na sali gimnastycznej z trenerem kształtujące m.in. umiejętność współpracy i fair play

Terapia psychologiczna

Wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego jest kluczowym obszarem działalności naszego przedszkola

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia z elementami korektywy wad postawy wspierająca rozwój motoryczny, siłę i wytrzymałość

Kodowanie i matematyka

Innowacyjny i fascynujący sposób na wprowadzenie dzieci w świat technologii i królowej nauk

Terapia logopedyczna

Wsparcie dzieci z trudnościami w nauce mowy dostosowane do ich indywidualnych potrzeb

Zajęcia sensoplastyczne

Eksperymenty z różnymi teksturami, aromatami, smakami - rozwijają zmysły i umiejętność odbierania bodźców z otoczenia

Zajęcia logopedyczne

Gimnastyka buzi i języka ma kluczowe znaczenie dla wszechstronnego rozwoju mowy i komunikacji u dzieci

Warsztaty kulinarne

Połączenie zabaw kulinarnych z nauką zdrowego odżywiania i rozwijaniem zdolności manualnych

Warsztaty plastyczne

Malowanie, rysowanie, lepienie z gliny, wyklejanie - różnorodne formy twórczej ekspresji

Warsztaty naukowe

Eksperymentowanie pobudza ciekawość świata i rozwija umiejętności obserwacyjne oraz logiczne myslenie

Warsztaty przyrodnicze

Podróże po okolicy, obserwacje przyrodnicze, sadzenie roślin - pozwalają dzieciom lepiej poznać otaczającą przyrodę

Warsztaty teatralne

Gry aktorskie, inscenizacje, tworzenie własnych przedstawień - rozwijają umiejętność wyrażania emocji i kreatywne myślenie

Teatrzyki i koncerty

Budowanie świadomości kulturowej i rozwijanie zmysły estetycznego poprzez obcowanie ze sztuką

Spotkania z ciekawymi ludżmi

To doskonała okazja dla dzieci na poszerzanie horyzontów, poznawanie różnych zawodów, pasji i umiejętności