Zaraz będę uczniem – „Zerówka”

Zaraz będę uczniem – „Zerówka”

Nasze przedszkole prowadzi roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci sześcioletnich, czyli tak zwaną „zerówkę”. W naszej placówce czeka na Państwa dzieci wiele korzyści. Przede wszystkim zapewniamy dziecku bezstresowe przygotowanie do wejścia w środowisko szkolne poprzez realizację odpowiedniego programu zatwierdzonego przez MEN.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, miłą atmosferę, różne zajęcia, gry i zabawy edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe prowadzone przez fachową kadrę pedagogiczną.