Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne

Zajęcia mają na celu pobudzić wyobraźnię, zachęcić do twórczego myślenia i ekspresji, rozwinąć umiejętności manualne, wpłynąć na wzrost zainteresowania sztuką, usprawnić koordynację wzrokowo-ruchową i wzmocnić samodzielność. Podczas zajęć stosowane są różnorodne techniki plastyczne.

Warsztaty plastyczne mają za zadanie:

  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci na każdym etapie rozwoju,
  • doskonalenie sprawności manualnych poprzez zróżnicowane zadania,
    kształtowanie wrażliwości estetycznej,
  • rozwijanie zdolności przez prace indywidualne oraz naukę pracy w grupie,
  • dostrzeganie mocnych stron dziecka (pomysłowości, staranności, wrażliwości),
  • wykonywanie zadań z użyciem dużego wachlarza technik plastycznych i materiałów.