Własny ogródek przedszkolny

Własny ogródek przedszkolny

Dbając o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci, zapewniamy im optymalny czas pobytu na świeżym powietrzu. Czas spędzony przez dzieci na dworze i zabawy na przedszkolnym placu zabaw należą do ulubionych form spędzania czasu przez dzieci bez względu na porę dnia i porę roku.

Dzieci oprócz rekreacji na przedszkolnym placu zabaw, odwiedzają parki i pobliskie tereny zielone.