Program wychowania przedszkolnego

Program wychowania przedszkolnego

Przedszkole URWIS realizuje program wychowanie przedszkolnego wydawnictwa MAC pt. „Nowe przygody Olka i Ady”, który jest zgodny z założeniami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz odpowiada zaleceniom zawartym w rozporządzeniu MEN.

Program wychowania przedszkolnego uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Realizacja podstawy programowej odbywa się poprzez spójne merytorycznie pakiety edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pakiet edukacyjny "Przygody Olka i Ady" - trzylatki oraz ”Nowe przygody Olka i Ady” - czterolatki i pięciolatki. Jest to integralna koncepcja edukacyjna od trzylatka do pięciolatka oparta jest na aktywności w ujęciu transgresyjnym, która oznacza poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, podejmowanie czynności niekonwencjonalnych i ustalanie wewnętrznych motywów działania.

Główną zaletą recenzowanego programu jest jego innowacyjna koncepcja, w której Autorki odwołują się do warstwicowej teorii wychowania i na niej budują strukturę treści w podziale na pięć warstw (biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową). Umiejętnie łączą również założenia teoretyczne z praktyką, odwołując się do koncepcji humanistycznej człowieka. Wskazują słusznie na potrzebę indywidualizacji w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka.