Edukacja – dobre przygotowanie do szkoły

Edukacja – dobre przygotowanie do szkoły

Edukacja przedszkolna jest w Polsce pierwszym etapem systemu kształcenia. Jej główne zadania opierają się na organizowaniu dziecku przestrzeni edukacyjnej w przedszkolu, umożliwiającej wszechstronny, harmonijny rozwój w różnych sferach oraz wspierania go w drodze do sukcesu adekwatnie do jego zróżnicowanych, indywidualnych potrzeb i możliwości. Niezmiernie ważne na tym etapie jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie optymalnego środowiska dziecka – rodziców, personelu przedszkola. Wymaga to szczególnie od nauczycieli wychowania przedszkolnego rozległej wiedzy o dziecku oraz profesjonalnych umiejętności wychowawczo-opiekuńczych.

Zapisując się do naszego przedszkola możecie być pewni, że dajecie swojemu dziecku na starcie kapitał, który zaprocentuje w latach szkolnych. Edukacja w przedszkolu stanie się dla niego niezapomnianą przygodą dzieciństwa, a przedszkole miejscem nawiązywania pierwszych przyjaźni, radości i smutków, poznawania swoich słabych i mocnych stron.

Edukacja w naszym przedszkolu da dziecku widzę i umiejętności społeczne niezbędne do dobrego rozpoczęcia przygody z nauką w szkole, a Wam Rodzicom spokój ducha i pewność, że wasze dziecko na pewno poradzi sobie ze stawianymi przed nim wyzwaniami!