Angielski codziennie

Angielski codziennie

Nauka języka angielskiego w Niepublicznym Przedszkolu URWIS odbywa się codziennie w każdej grupie wiekowej.

Dzieci w wieku przedszkolnym mają empiryczne podejście do świata, poznają go wszystkimi zmysłami. Zajęcia językowe powinny dostarczać dzieciom jak najwięcej okazji do poznawania i przyswajania języka podczas aktywnego badania świata w formie zabawy. Ważne są ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Powinny one zawierać elementy ruchu, dźwięku i obrazu.

W naszym przedszkolu stosujemy mieszaną formę nauki języka obcego. Dwa razy w tygodniu zajęcia prowadzone są prze anglistów, podczas których nauczyciele mówią tylko po angielsku. Podczas kolejnych dni dzieci słuchają płyt CD z nagranym materiałem, który jest wprowadzany i ćwiczony w trakcie cotygodniowych zajęć, a także utrwalane są zwroty i wyrażenia przez nauczycieli wychowania przedszkolnego podczas codziennych zajęć i aktywności. W ten sposób wokół dziecka tworzone są naturalne warunki wprowadzające w środowisko anglojęzyczne.